Друг кръг от изтекли M2 Max бенчмаркове все още не ни казва много

Източник: www.macworld.com