За да работи MacBook със сензорен екран, Mac трябва да се промени

Източник: www.macworld.com