Не е работа на Apple да улеснява живота ни

Източник: www.macworld.com