Нови актуализации на iOS и macOS поправят сериозни недостатъци в iPhone и Mac от последните 10 години

Източник: www.macworld.com