Притежателите на Apple Card вече могат да печелят 4,15% лихва върху своите Daily Cash

Източник: www.macworld.com