Warner Bros. Discovery го взриви с новото приложение Max за Apple TV

Източник: www.macworld.com